Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Tvrdošín

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
10 502 162 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vlastné zdroje
8 527 100 €
81 %
82 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
7 146 990 €
84 %
89 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
1 080 760 €
13 %
8 %
Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu
252 260 €
3 %
1 %
Zdroje z predaja majetku
47 090 €
1 %
2 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
1 084 599 €
10 %
6 %
Iné zdroje
713 624 €
66 %
32 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
370 975 €
34 %
68 %
Zo štátneho rozpočtu
890 463 €
8 %
6 %
Zo štátneho rozpočtu
772 740 €
87 %
82 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
80 159 €
9 %
12 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
37 564 €
4 %
6 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby