Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie
Zverejnili sme finančné zdravie
samospráv za rok 2022
20. decembra 2023 sme zverejnili finančné zdravie za mestá, obce a VÚC za rok 2022, ako aj podrobné údaje o rozpočtoch a hospodárení ich podriadených organizácií

Finančné zdravie miest a obcí (2022)

Mestá

1 Krásno nad Kysucou
okres Čadca
5,7
2 Tvrdošín
okres Tvrdošín
5,7
3 Dubnica nad Váhom
okres Ilava
5,6
 
 
139 Považská Bystrica
okres Považská Bystrica
4,0
140 Levoča
okres Levoča
3,9
141 Zlaté Moravce
okres Zlaté Moravce
3,8

Mestské časti

1 Košice - Krásna
okres Košice IV
5,6
2 Košice - Barca
okres Košice IV
5,6
3 Košice - Dargovských Hrdinov
okres Košice III
5,6
 
 
37 Bratislava - Ružinov
okres Bratislava II
4,6
38 Košice - Pereš
okres Košice II
4,0
39 Bratislava - Devín
okres Bratislava IV
1,4

Obce

1 Brezov
okres Bardejov
6,0
2 Dubová
okres Pezinok
6,0
3 Gbeľany
okres Žilina
6,0
 
 
2744 Švedlár
okres Gelnica
2,9
2745 Kleňany
okres Veľký Krtíš
2,9
2746 Červenica
okres Prešov
2,5
0 - najhoršie
najlepšie - 6

Hospodárenie samospráv spolu (2022)

Príjmy (v ekonomickej klasifikácii)10 254,0 mil. €
Daňové príjmy
41,9 %
Granty a transfery
33,9 %
Nedaňové príjmy
10,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
9,7 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
3,6 %
Výdavky (vo funkčnej klasifikácii) 9 523,9 mil. €
Vzdelávanie
39,1 %
Všeobecné verejné služby
16,6 %
Ekonomická oblasť
14,3 %
Sociálne zabezpečenie
8,3 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
7,3 %
Bývanie a občianska vybavenosť
5,6 %
Ochrana životného prostredia
5,0 %
Zdravotníctvo
2,5 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
1,3 %
Obrana
0,1 %
Bilancia bežného účtu (% príjmov)6,0 %
Celková zadlženosť (% príjmov)21,7 %
Finančné zdravie (0 - 6)4,86

Kto sme

INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

O projekte

Hlavným účelom projektu je poskytnúť širokej verejnosti relevantné údaje o hospodárení každej obce, mesta, vyššieho územnosprávneho celku od roku 2009 a každej organizácie nimi zriadenej od roku 2010.

Ciele projektu

Veríme, že zvýšenie informovanosti prispeje k lepšiemu hospodáreniu jednotlivých obcí, keďže starostovia budú kvôli verejnej kontrole nútení hospodáriť efektívnejšie. Vďaka časovým radom si môže návštevník navyše porovnať snahu jednotlivých starostov o zlepšovanie hospodárenia.

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby