Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Levoča

Finančné zdravie
3,9
z max. 6
Dostatočné
Celkový dlh
4,3
Dlhová služba
4,4
Bilancia bežného účtu
3,1
Záväzky po splatnosti k príjmom
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
2,4
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Príjmy29,3 mil. €
Granty a transfery
34,1 %
Daňové príjmy
31,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
13,7 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
12,5 %
Nedaňové príjmy
8,5 %
Levoča
priemer miest
Výdavky27,1 mil. €
Vzdelávanie
31,1 %
Všeobecné verejné služby
26,9 %
Bývanie a občianska vybavenosť
12,9 %
Ochrana životného prostredia
9,4 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
8,3 %
Ekonomická oblasť
7,0 %
Sociálne zabezpečenie
3,4 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
1,0 %
Obrana
0,0 %
Zdravotníctvo
0,0 %
Levoča
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
3,8
Celkové hodnotenie
4,3
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
3,8
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
3,3
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
4 hodnotenia
Predstavitelia samosprávy
Miroslav Vilkovský

nezávislý kandidát

primátor od 2.12.2006
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
E-mail:mesto@levoca.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby