Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Krásno nad Kysucou

Finančné zdravie
5,7
z max. 6
Výborné
Celkový dlh
6,0
Dlhová služba
5,1
Bilancia bežného účtu
5,3
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Rozpočtové a príspevkové organizácie
Príjmy7,5 mil. €
Daňové príjmy
50,0 %
Granty a transfery
31,0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
10,8 %
Nedaňové príjmy
8,2 %
Krásno nad Kysucou
priemer miest
Výdavky6,7 mil. €
Vzdelávanie
48,4 %
Všeobecné verejné služby
12,3 %
Bývanie a občianska vybavenosť
11,1 %
Sociálne zabezpečenie
10,4 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
7,3 %
Ekonomická oblasť
5,6 %
Ochrana životného prostredia
3,3 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
1,6 %
Obrana
0,0 %
Zdravotníctvo
0,0 %
Krásno nad Kysucou
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
2,4
Celkové hodnotenie
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
2,4
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
2,4
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
1 hodnotenie
Predstavitelia samosprávy
Jozef Grapa

nezávislý kandidát

primátor od 16.1.2010
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský kraj
E-mail:mestokrasno@zoznam.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby