Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zlaté Moravce

Finančné zdravie
3,8
z max. 6
Dostatočné
Celkový dlh
3,6
Dlhová služba
4,0
Bilancia bežného účtu
2,2
Záväzky po splatnosti k príjmom
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
5,1
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Dcérske organizácie
Za samosprávu neevidujeme žiadne dcérske organizácie
Príjmy23,0 mil. €
Granty a transfery
30,9 %
Daňové príjmy
29,3 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
15,7 %
Nedaňové príjmy
14,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
9,3 %
Zlaté Moravce
priemer miest
Výdavky22,4 mil. €
Vzdelávanie
27,2 %
Všeobecné verejné služby
24,2 %
Ochrana životného prostredia
16,4 %
Bývanie a občianska vybavenosť
16,0 %
Ekonomická oblasť
5,9 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
5,1 %
Sociálne zabezpečenie
3,2 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
1,9 %
Zdravotníctvo
0,0 %
Obrana
0,0 %
Zlaté Moravce
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
5,0
Celkové hodnotenie
5,0
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
5,0
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
5,0
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
1 hodnotenie
Predstavitelia samosprávy
Dušan Husár

SMER - SD, Hlas - sociálna demokracia, SNS

primátor od 9.4.2016
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Zlaté Moravce
Kraj:Nitriansky kraj
E-mail:sekretariat@zlatemoravce.eu
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby