Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zlaté Moravce

Aktuálny stav
3,8
z max. 6
Dostatočné
finančné
zdravie
Celkový dlh
3,6
Dlhová služba
4,0
Bilancia bežného účtu
2,2
Záväzky po splatnosti k príjmom
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
5,1
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Zlaté Moravce
priemer miest
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Zlaté Moravce
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 48,1 %
3,6
24,0 %
Dlhová služba 16,6 %
4,0
3,4 %
Bilancia bežného účtu -1,7 %
1,7
4,1 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,7 %
5,9
0,4 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,1 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa -151 € -54 €
Celkový dlh na obyvateľa 454 € 241 €
Čistý majetok na obyvateľa 2 011 € 2 926 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa -69 € 4 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia -12,2 %
0,6
-4,9 %
Intenzita investovania 13,2 %
5,3
9,3 %
Čistý majetok 213,0 %
2,1
302,3 %
Okamžitá likvidita 110,9 %
3,3
201,6 %
Pohotová likvidita 142,1 %
2,8
235,6 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 6,9 %
5,7
10,3 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 11 908 976 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 2 602 993 €
Výdavky bežného rozpočtu 12 112 143 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 4 177 402 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 74 816 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 456 456 €
Dlhodobé záväzky 1 098 488 €
Krátkodobé záväzky 1 461 063 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 5 365 499 €
Bankové úvery a výpomoci 5 916 141 €
Úvery od ŠFRB 764 265 €
Výdavky na splácanie istiny 1 253 962 €
Úrokové splátky 56 874 €
Finančné účty 1 619 801 €
Neobežný majetok 27 831 551 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 11 811
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie -820 773 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby