Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Tvrdošín

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
10 836 282 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
4 246 883 €
39 %
36 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 936 023 €
46 %
43 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
873 873 €
21 %
17 %
Sekundárne vzdelávanie
791 142 €
19 %
26 %
Vedľajšie služby v školstve
627 141 €
15 %
13 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
18 705 €
0 %
1 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
1 685 448 €
16 %
9 %
Rekreačné a športové služby
1 373 011 €
81 %
48 %
Kultúrne služby
272 378 €
16 %
44 %
Náboženské a iné spoločenské služby
36 288 €
2 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
3 772 €
0 %
2 %
Ochrana životného prostredia
1 410 961 €
13 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
1 359 002 €
96 %
81 %
Nakladanie s odpadovými vodami
44 562 €
3 %
4 %
Znižovanie znečisťovania
7 397 €
1 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
1 278 093 €
12 %
8 %
Rozvoj obcí
665 791 €
52 %
57 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
366 037 €
29 %
17 %
Verejné osvetlenie
236 452 €
19 %
18 %
Rozvoj bývania
9 814 €
1 %
8 %
Ekonomická oblasť
924 135 €
9 %
13 %
Doprava
694 062 €
75 %
82 %
Iné odvetvia
215 608 €
23 %
2 %
Komunikácia
14 465 €
2 %
2 %
Všeobecné verejné služby
904 832 €
8 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
723 045 €
80 %
80 %
Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy
72 186 €
8 %
2 %
Transakcie verejného dlhu
65 401 €
7 %
14 %
Všeobecné služby
29 895 €
3 %
3 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
14 305 €
2 %
1 %
Sociálne zabezpečenie
345 502 €
3 %
7 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
165 909 €
48 %
5 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
89 091 €
26 %
17 %
Staroba
81 322 €
24 %
69 %
Rodina a deti
9 180 €
3 %
5 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
37 967 €
0 %
3 %
Policajné služby
26 278 €
69 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
6 807 €
18 %
4 %
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované
4 883 €
13 %
1 %
Zdravotníctvo
1 798 €
0 %
0 %
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
1 798 €
100 %
17 %
Obrana
661 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
661 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby