Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Krásno nad Kysucou

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
6 694 929 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
3 237 000 €
48 %
36 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 318 137 €
41 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
835 756 €
26 %
26 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
704 519 €
22 %
17 %
Vedľajšie služby v školstve
359 485 €
11 %
13 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
19 103 €
1 %
1 %
Všeobecné verejné služby
823 088 €
12 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
658 938 €
80 %
80 %
Transakcie verejného dlhu
131 436 €
16 %
14 %
Všeobecné služby
22 037 €
3 %
3 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
10 678 €
1 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
742 907 €
11 %
8 %
Rozvoj obcí
607 748 €
82 %
57 %
Verejné osvetlenie
97 600 €
13 %
18 %
Zásobovanie vodou
19 303 €
3 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
13 232 €
2 %
17 %
Rozvoj bývania
5 024 €
1 %
8 %
Sociálne zabezpečenie
698 535 €
10 %
7 %
Staroba
620 018 €
89 %
69 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
38 851 €
6 %
5 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
34 810 €
5 %
17 %
Rodina a deti
4 857 €
1 %
5 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
485 609 €
7 %
9 %
Rekreačné a športové služby
237 288 €
49 %
48 %
Kultúrne služby
192 686 €
40 %
44 %
Náboženské a iné spoločenské služby
43 761 €
9 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
11 874 €
2 %
2 %
Ekonomická oblasť
374 237 €
6 %
13 %
Doprava
363 091 €
97 %
82 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
11 146 €
3 %
3 %
Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná
0 €
0 %
0 %
Iné odvetvia
0 €
0 %
2 %
Ochrana životného prostredia
223 265 €
3 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
222 065 €
99 %
81 %
Nakladanie s odpadovými vodami
1 200 €
1 %
4 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
0 €
0 %
11 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
109 234 €
2 %
3 %
Policajné služby
85 049 €
78 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
24 184 €
22 %
4 %
Obrana
962 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
962 €
100 %
100 %
Zdravotníctvo
92 €
0 %
0 %
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
92 €
100 %
17 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby