Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Krásno nad Kysucou

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
5 103 095 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vlastné zdroje
4 259 633 €
83 %
83 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
3 566 176 €
84 %
91 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
650 995 €
15 %
7 %
Zdroje z predaja majetku
34 227 €
1 %
1 %
Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu
8 235 €
0 %
1 %
Zo štátneho rozpočtu
587 147 €
12 %
6 %
Zo štátneho rozpočtu
563 679 €
96 %
82 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
23 456 €
4 %
12 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
11 €
0 %
5 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
256 315 €
5 %
6 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
213 397 €
83 %
71 %
Iné zdroje
42 919 €
17 %
29 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby