Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Švedlár

Aktuálny stav
2,9
z max. 6
Nedostatočné
finančné
zdravie
Celkový dlh
5,6
Dlhová služba
5,5
Bilancia bežného účtu
2,1
Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Švedlár
priemer obcí
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Švedlár
priemer obcí
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer obcí
Celkový dlh 7,9 %
5,6
11,2 %
Dlhová služba 3,5 %
5,6
3,9 %
Bilancia bežného účtu -5,1 %
1,0
7,6 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 63,3 %
0,0
0,2 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 63,3 %
0,0
0,1 %
Indikátory na obyvateľa priemer obcí
Základná bilancia na obyvateľa -29 € -29 €
Celkový dlh na obyvateľa 77 € 110 €
Čistý majetok na obyvateľa 5 976 € 2 660 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa -243 € 32 €
Ostatné indikátory priemer obcí
Základná bilancia -3,0 %
2,4
-3,0 %
Intenzita investovania -2,0 %
0,0
10,9 %
Čistý majetok 607,0 %
6,0
321,4 %
Okamžitá likvidita 17,9 %
0,5
271,9 %
Pohotová likvidita 21,6 %
0,4
298,2 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 2,7 %
5,9
20,5 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 2 016 643 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 40 890 €
Výdavky bežného rozpočtu 2 119 098 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 0 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 1 311 296 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 1 311 296 €
Krátkodobé pohľadávky 54 810 €
Dlhodobé záväzky 645 507 €
Krátkodobé záväzky 1 472 066 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 162 985 €
Bankové úvery a výpomoci 162 985 €
Úvery od ŠFRB 55 793 €
Výdavky na splácanie istiny 30 240 €
Úrokové splátky 6 148 €
Finančné účty 263 787 €
Neobežný majetok 13 063 194 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 2 104
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie -511 134 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby