Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Švedlár

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 149 338 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Vzdelávanie
1 342 231 €
62 %
43 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
793 263 €
59 %
54 %
Sekundárne vzdelávanie
363 697 €
27 %
27 %
Vedľajšie služby v školstve
110 034 €
8 %
13 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
75 238 €
6 %
7 %
Všeobecné verejné služby
596 942 €
28 %
26 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
437 065 €
73 %
89 %
Transakcie verejného dlhu
156 795 €
26 %
9 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
2 439 €
0 %
1 %
Všeobecné služby
643 €
0 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
80 548 €
4 %
9 %
Zásobovanie vodou
47 238 €
59 %
10 %
Rozvoj obcí
20 631 €
26 %
53 %
Verejné osvetlenie
11 538 €
14 %
13 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
1 141 €
1 %
10 %
Ochrana životného prostredia
46 022 €
2 %
6 %
Nakladanie s odpadmi
46 022 €
100 %
59 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
31 783 €
1 %
5 %
Náboženské a iné spoločenské služby
21 495 €
68 %
14 %
Rekreačné a športové služby
9 685 €
30 %
32 %
Kultúrne služby
603 €
2 %
48 %
Sociálne zabezpečenie
26 307 €
1 %
4 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
16 233 €
62 %
27 %
Staroba
10 074 €
38 %
52 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
20 283 €
1 %
1 %
Ochrana pred požiarmi
20 283 €
100 %
65 %
Ekonomická oblasť
5 221 €
0 %
5 %
Doprava
4 651 €
89 %
66 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
570 €
11 %
2 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby