Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Levoča

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
29 342 694 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Granty a transfery
9 993 892 €
34 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
8 147 327 €
82 %
99 %
Zahraničné granty
1 471 787 €
15 %
1 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
327 870 €
3 %
1 %
Zahraničné transfery
46 908 €
0 %
0 %
Daňové príjmy
9 161 331 €
31 %
47 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
7 838 338 €
86 %
75 %
Dane z majetku
721 952 €
8 %
16 %
Dane za tovary a služby
601 040 €
7 %
9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
4 029 372 €
14 %
9 %
Z ostatných finančných operácií
4 029 372 €
100 %
100 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
3 663 651 €
12 %
4 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
3 663 651 €
100 %
100 %
Nedaňové príjmy
2 494 448 €
9 %
11 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
1 438 974 €
58 %
55 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
924 441 €
37 %
26 %
Kapitálové príjmy
85 847 €
3 %
11 %
Iné nedaňové príjmy
44 606 €
2 %
8 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
580 €
0 %
0 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby