Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Červenica

Finančné zdravie
2,5
z max. 6
Nedostatočné
Celkový dlh
1,3
Dlhová služba
4,6
Bilancia bežného účtu
2,0
Záväzky po splatnosti k príjmom
5,4
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
2,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Rozpočtové a príspevkové organizácie
Dcérske organizácie
Za samosprávu neevidujeme žiadne dcérske organizácie
Príjmy2,3 mil. €
Granty a transfery
40,2 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
33,5 %
Daňové príjmy
22,5 %
Nedaňové príjmy
3,8 %
Červenica
priemer obcí
Výdavky2,3 mil. €
Vzdelávanie
67,7 %
Všeobecné verejné služby
19,1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
9,3 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
2,9 %
Ochrana životného prostredia
0,9 %
Ekonomická oblasť
0,1 %
Sociálne zabezpečenie
0,1 %
Červenica
priemer obcí
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tejto obci?
Hodnotiť    Komentovať
3,4
Celkové hodnotenie
3,3
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
3,0
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
4,5
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
2 hodnotenia
Predstavitelia samosprávy
Marián Zeleňák

SMER - SD, Hlas - sociálna demokracia

starosta od 29.10.2022
História >
Základné informácie
Štatút:obec
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
E-mail:cervenica@stonline.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby