Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trnavský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
255 962 018 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vzdelávanie
101 781 149 €
40 %
38 %
Sekundárne vzdelávanie
91 128 397 €
90 %
87 %
Vedľajšie služby v školstve
9 632 984 €
9 %
11 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
977 583 €
1 %
1 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
42 185 €
0 %
0 %
Ekonomická oblasť
60 660 013 €
24 %
26 %
Doprava
59 822 702 €
99 %
92 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
837 311 €
1 %
1 %
Sociálne zabezpečenie
37 143 119 €
15 %
14 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
35 453 643 €
95 %
72 %
Rodina a deti
936 695 €
3 %
2 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
752 781 €
2 %
3 %
Všeobecné verejné služby
31 039 131 €
12 %
7 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
31 029 904 €
100 %
85 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
9 227 €
0 %
0 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
24 590 032 €
10 %
7 %
Kultúrne služby
24 590 032 €
100 %
99 %
Zdravotníctvo
738 071 €
0 %
8 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
738 071 €
100 %
1 %
Ochrana životného prostredia
10 503 €
0 %
0 %
Znižovanie znečisťovania
10 503 €
100 %
10 %
Ochrana prírody a krajiny
0 €
0 %
8 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby