Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

KRASBYT, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
914 468 €
Neobežný majetok
310 683 €
Obežný majetok
591 433 €
Časové rozlíšenie súčet
12 352 €
Pasíva
914 468 €
Vlastné imanie
-333 518 €
Záväzky celkom
937 303 €
Časové rozlíšenie súčet
310 683 €
Výnosy
394 818 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
392 754 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 064 €
Náklady
367 250 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
364 241 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
3 009 €
Zisk
27 568 €
Daň z príjmov
5 884 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
21 684 €
Adresa
Ulica:Struhy 83
Obec:02302 Krásno nad Kysucou
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Krásno nad Kysucou
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36779806
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:22.5.2007
SK NACE:68 200 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
Odvetvie:Činnosti v oblasti nehnuteľností

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby