Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 751 €
Obežný majetok
3 384 €
Časové rozlíšenie súčet
367 €
Pasíva
3 751 €
Vlastné imanie
341 €
Záväzky celkom
3 410 €
Výnosy
16 400 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
0 €
Výnosy z finančnej činnosti
16 400 €
Náklady
16 059 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
16 040 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
19 €
Zisk
341 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
341 €
Výdavky16,4 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
45,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,9 %
Tovary a služby
35,8 %
Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Bielocerkevská 29
Obec:04022 Košice - Dargovských Hrdinov
Okres:Košice III
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:54850541
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:3 - 4
Dátum vzniku:1.9.2022
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby