Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 966 949 €
Neobežný majetok
3 401 539 €
Obežný majetok
549 203 €
Časové rozlíšenie súčet
16 207 €
Pasíva
3 966 949 €
Vlastné imanie
956 614 €
Záväzky celkom
3 010 335 €
Výnosy
2 615 780 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
2 615 780 €
Náklady
2 647 715 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 606 279 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
41 436 €
Zisk
-31 935 €
Daň z príjmov
-4 244 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-27 691 €
Adresa
Ulica:Športovcov 340
Obec:01701 Považská Bystrica
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Považská Bystrica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:53153073
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:28.7.2020
SK NACE:49 310 Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby