Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
15 552 702 €
Neobežný majetok
13 501 592 €
Obežný majetok
1 995 698 €
Časové rozlíšenie súčet
55 412 €
Pasíva
15 552 702 €
Vlastné imanie
4 360 468 €
Záväzky celkom
11 192 234 €
Výnosy
2 188 998 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
2 185 700 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 298 €
Náklady
2 146 775 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 072 091 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
74 684 €
Zisk
42 223 €
Daň z príjmov
20 901 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
21 322 €
Adresa
Ulica:Bulharská 39
Obec:91701 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:52646564
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:3 - 4
Dátum vzniku:27.9.2019
SK NACE:81 300 Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
Odvetvie:Administratívne a podporné služby

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby