Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik"

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
21 787 €
Neobežný majetok
8 819 €
Obežný majetok
12 968 €
Pasíva
21 787 €
Vlastné imanie
-186 989 €
Záväzky celkom
208 776 €
Výnosy
113 266 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
113 266 €
Náklady
169 424 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
166 818 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 606 €
Zisk
-56 158 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-56 158 €
Adresa
Ulica:Rovňany 146
Obec:98524 Rovňany
Okres:Poltár
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banskobystrický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:52576710
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:10.8.2019
SK NACE:01 110 Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien
Odvetvie:Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby