Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Konzervatórium, Exnárova 8, Košice

Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
364 480 €
Neobežný majetok
138 005 €
Obežný majetok
224 910 €
Časové rozlíšenie súčet
1 565 €
Pasíva
364 480 €
Vlastné imanie
-700 €
Záväzky celkom
363 615 €
Časové rozlíšenie súčet
1 565 €
Výnosy
2 735 896 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
17 065 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 718 830 €
Náklady
2 735 896 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 725 977 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
9 919 €
Príjmy16,4 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Konzervatórium, Exnárova 8, Košice
priemer odvetvia*
Výdavky2,7 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
61,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,6 %
Tovary a služby
15,5 %
Bežné transfery
0,8 %
Konzervatórium, Exnárova 8, Košice
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Exnárova 8
Obec:04022 Košice - Dargovských Hrdinov
Okres:Košice III
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42243262
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.9.2011
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby