Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Žilina Invest, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
34 809 841 €
Neobežný majetok
34 682 401 €
Obežný majetok
127 440 €
Pasíva
34 809 841 €
Vlastné imanie
34 523 324 €
Záväzky celkom
286 517 €
Výnosy
264 665 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
264 665 €
Náklady
3 372 366 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 372 266 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
100 €
Zisk
-3 107 701 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-3 107 701 €
Adresa
Ulica:Námestie obetí komunizmu 1
Obec:01131 Žilina
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilina
Podiel:51 %
Základné údaje
IČO:36416754
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:1
Dátum vzniku:4.3.2004
SK NACE:71 110 Architektonické činnosti
Odvetvie:Odborné, vedecké a technické činnosti

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby