Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
9 604 884 €
Neobežný majetok
4 119 359 €
Obežný majetok
5 477 256 €
Časové rozlíšenie súčet
8 269 €
Pasíva
9 604 884 €
Vlastné imanie
5 194 722 €
Záväzky celkom
3 668 552 €
Časové rozlíšenie súčet
741 610 €
Výnosy
20 654 924 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
20 654 912 €
Výnosy z finančnej činnosti
12 €
Náklady
19 911 884 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
19 896 207 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
15 677 €
Zisk
743 040 €
Daň z príjmov
165 804 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
577 236 €
Adresa
Ulica:Štúrova 147
Obec:94965 Nitra
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35960736
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:250 - 499
Dátum vzniku:30.10.2005
SK NACE:52 210 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby