Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 424 672 €
Neobežný majetok
1 316 132 €
Obežný majetok
1 104 633 €
Časové rozlíšenie súčet
3 907 €
Pasíva
2 424 672 €
Vlastné imanie
1 609 653 €
Záväzky celkom
481 291 €
Časové rozlíšenie súčet
333 728 €
Výnosy
2 242 621 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
2 242 621 €
Náklady
1 645 717 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 645 365 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
352 €
Zisk
596 904 €
Daň z príjmov
126 757 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
470 147 €
Adresa
Ulica:Považské Podhradie 333
Obec:01704 Považská Bystrica
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Považská Bystrica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31613314
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:26.8.1994
SK NACE:02 100 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
Odvetvie:Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby