Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košický VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
440 866 089 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Granty a transfery
190 878 477 €
43 %
39 %
Tuzemské bežné granty a transfery
188 635 644 €
99 %
99 %
Zahraničné granty
1 692 772 €
1 %
1 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
550 060 €
0 %
1 %
Daňové príjmy
144 089 045 €
33 %
35 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
144 089 045 €
100 %
100 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
62 599 682 €
14 %
11 %
Z ostatných finančných operácií
62 599 682 €
100 %
100 %
Z predaja majetkových účastí
0 €
0 %
0 %
Nedaňové príjmy
24 728 482 €
6 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
17 194 652 €
70 %
89 %
Iné nedaňové príjmy
4 280 171 €
17 %
5 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
3 035 046 €
12 %
5 %
Kapitálové príjmy
218 612 €
1 %
2 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
1 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
18 570 403 €
4 %
3 %
Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
15 000 000 €
81 %
41 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
3 570 403 €
19 %
59 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby