Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Prešovský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
406 895 329 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Daňové príjmy
160 971 034 €
40 %
35 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
160 971 034 €
100 %
100 %
Granty a transfery
159 956 471 €
39 %
39 %
Tuzemské bežné granty a transfery
158 038 455 €
99 %
99 %
Zahraničné granty
1 866 507 €
1 %
1 %
Zahraničné transfery
46 470 €
0 %
0 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
5 040 €
0 %
1 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
59 973 350 €
15 %
11 %
Z ostatných finančných operácií
59 899 139 €
100 %
100 %
Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
74 211 €
0 %
0 %
Nedaňové príjmy
19 190 206 €
5 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
15 698 323 €
82 %
89 %
Iné nedaňové príjmy
1 628 950 €
8 %
5 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
1 097 866 €
6 %
5 %
Kapitálové príjmy
764 939 €
4 %
2 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
128 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
6 804 268 €
2 %
3 %
Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
6 000 000 €
88 %
41 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
804 268 €
12 %
59 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby