Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Banskobystrický VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
339 903 501 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vzdelávanie
144 865 323 €
43 %
38 %
Sekundárne vzdelávanie
118 988 842 €
82 %
87 %
Vedľajšie služby v školstve
24 002 662 €
17 %
11 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
1 873 818 €
1 %
1 %
Ekonomická oblasť
82 311 936 €
24 %
26 %
Doprava
80 063 696 €
97 %
92 %
Iné odvetvia
1 795 161 €
2 %
6 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
453 080 €
1 %
1 %
Sociálne zabezpečenie
50 828 244 €
15 %
14 %
Staroba
28 976 528 €
57 %
23 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
19 050 367 €
37 %
72 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
2 615 757 €
5 %
3 %
Rodina a deti
185 592 €
0 %
2 %
Všeobecné verejné služby
30 737 544 €
9 %
7 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
30 711 149 €
100 %
85 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
26 395 €
0 %
0 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
30 375 517 €
9 %
7 %
Kultúrne služby
30 178 531 €
99 %
99 %
Rekreačné a športové služby
196 986 €
1 %
1 %
Obrana
590 452 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
590 452 €
100 %
100 %
Zdravotníctvo
194 484 €
0 %
8 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
194 046 €
100 %
1 %
Neznáma položka funkčnej klasifikácie
439 €
0 %
0 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby