Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Banskobystrický VÚC

Aktuálny stav
4,7
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
4,6
Dlhová služba
5,4
Bilancia bežného účtu
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
5,1
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Banskobystrický VÚC
priemer VÚC
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Banskobystrický VÚC
priemer VÚC
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer VÚC
Celkový dlh 28,3 %
4,6
32,3 %
Dlhová služba 4,7 %
5,4
2,7 %
Bilancia bežného účtu 7,6 %
3,5
7,6 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Indikátory na obyvateľa priemer VÚC
Základná bilancia na obyvateľa -43 € -22 €
Celkový dlh na obyvateľa 98 € 104 €
Čistý majetok na obyvateľa 331 € 260 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa -3 € 10 €
Ostatné indikátory priemer VÚC
Základná bilancia -11,1 %
0,8
-6,5 %
Intenzita investovania 19,0 %
6,0
14,3 %
Čistý majetok 95,1 %
1,0
85,2 %
Okamžitá likvidita 335,5 %
6,0
442,3 %
Pohotová likvidita 390,0 %
6,0
486,5 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 236 424 104 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 5 052 228 €
Výdavky bežného rozpočtu 218 508 341 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 49 884 399 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 7 565 684 €
Dlhodobé záväzky 930 059 €
Krátkodobé záväzky 13 863 261 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 61 098 877 €
Bankové úvery a výpomoci 61 098 877 €
Úvery od ŠFRB 0 €
Výdavky na splácanie istiny 6 838 632 €
Úrokové splátky 163 385 €
Finančné účty 46 505 295 €
Neobežný majetok 220 942 983 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 620 956
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie -2 147 096 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby