Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Devín

Aktuálny stav
1,4
z max. 6
Zlé
finančné
zdravie
Celkový dlh
0,0
Dlhová služba
5,9
Bilancia bežného účtu
2,7
Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Bratislava - Devín
priemer mestských častí
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Bratislava - Devín
priemer mestských častí
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer mestských častí
Celkový dlh 313,5 %
0,0
15,3 %
Dlhová služba 1,0 %
5,9
1,2 %
Bilancia bežného účtu 4,4 %
2,9
4,0 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 1 113,4 %
0,0
3,8 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 1 113,4 %
0,0
3,8 %
Indikátory na obyvateľa priemer mestských častí
Základná bilancia na obyvateľa 24 € -31 €
Celkový dlh na obyvateľa 1 565 € 83 €
Čistý majetok na obyvateľa -4 400 € 953 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa -204 € 9 €
Ostatné indikátory priemer mestských častí
Základná bilancia 4,5 %
3,9
-6,4 %
Intenzita investovania -0,1 %
0,0
10,7 %
Čistý majetok -881,5 %
0,0
232,0 %
Okamžitá likvidita 483,4 %
6,0
286,5 %
Pohotová likvidita 546,9 %
6,0
327,4 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,0 %
6,0
0,6 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 1 035 977 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 1 067 €
Výdavky bežného rozpočtu 990 170 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 0 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 10 847 522 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 10 847 522 €
Krátkodobé pohľadávky 42 536 €
Dlhodobé záväzky 10 852 661 €
Krátkodobé záväzky 67 019 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 3 054 209 €
Bankové úvery a výpomoci 0 €
Úvery od ŠFRB 0 €
Výdavky na splácanie istiny 9 392 €
Úrokové splátky 0 €
Finančné účty 323 972 €
Neobežný majetok 1 940 411 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 1 952
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie -398 903 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby