Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Považská Bystrica

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
42 346 541 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
19 032 499 €
45 %
36 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
7 716 051 €
41 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
5 511 572 €
29 %
26 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
3 362 667 €
18 %
17 %
Vedľajšie služby v školstve
2 442 209 €
13 %
13 %
Všeobecné verejné služby
5 417 348 €
13 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
3 939 076 €
73 %
80 %
Transakcie verejného dlhu
1 285 607 €
24 %
14 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
109 513 €
2 %
1 %
Všeobecné služby
83 152 €
2 %
3 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
5 108 859 €
12 %
9 %
Kultúrne služby
2 576 262 €
50 %
44 %
Rekreačné a športové služby
2 355 885 €
46 %
48 %
Náboženské a iné spoločenské služby
176 712 €
3 %
3 %
Ekonomická oblasť
4 468 236 €
11 %
13 %
Doprava
4 416 258 €
99 %
82 %
Ťažba, výroba a výstavba
50 431 €
1 %
10 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
1 547 €
0 %
3 %
Ochrana životného prostredia
2 750 319 €
6 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
2 367 465 €
86 %
81 %
Nakladanie s odpadovými vodami
368 954 €
13 %
4 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
10 000 €
0 %
11 %
Ochrana prírody a krajiny
3 899 €
0 %
3 %
Sociálne zabezpečenie
2 377 635 €
6 %
7 %
Staroba
1 541 309 €
65 %
69 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
574 902 €
24 %
17 %
Rodina a deti
261 424 €
11 %
5 %
Bývanie a občianska vybavenosť
2 231 542 €
5 %
8 %
Verejné osvetlenie
891 251 €
40 %
18 %
Rozvoj obcí
771 728 €
35 %
57 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
555 296 €
25 %
17 %
Rozvoj bývania
13 267 €
1 %
8 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
939 702 €
2 %
3 %
Policajné služby
695 438 €
74 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
244 264 €
26 %
4 %
Obrana
20 401 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
20 401 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby