Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Žilinský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
610 683 653 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Granty a transfery
267 890 235 €
44 %
39 %
Tuzemské bežné granty a transfery
265 634 464 €
99 %
99 %
Zahraničné granty
2 214 480 €
1 %
1 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
41 291 €
0 %
1 %
Nedaňové príjmy
143 136 361 €
23 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
134 705 740 €
94 %
89 %
Kapitálové príjmy
3 689 209 €
3 %
2 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
2 595 338 €
2 %
5 %
Iné nedaňové príjmy
2 146 074 €
1 %
5 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
1 €
0 %
0 %
Daňové príjmy
134 616 767 €
22 %
35 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
134 616 767 €
100 %
100 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
54 340 290 €
9 %
11 %
Z ostatných finančných operácií
54 340 290 €
100 %
100 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
10 700 000 €
2 %
3 %
Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
7 000 000 €
65 %
41 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
3 700 000 €
35 %
59 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby