Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nitriansky VÚC

Finančné zdravie
4,9
z max. 6
Dobré
Celkový dlh
5,3
Dlhová služba
5,8
Bilancia bežného účtu
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Príjmy313,8 mil. €
Daňové príjmy
45,8 %
Granty a transfery
34,7 %
Nedaňové príjmy
8,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
6,5 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
4,8 %
Nitriansky VÚC
priemer VÚC
Výdavky287,2 mil. €
Vzdelávanie
43,1 %
Sociálne zabezpečenie
22,3 %
Ekonomická oblasť
19,3 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
7,2 %
Všeobecné verejné služby
6,2 %
Zdravotníctvo
1,5 %
Obrana
0,3 %
Nitriansky VÚC
priemer VÚC
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto kraji?
Hodnotiť    Komentovať
4,5
Celkové hodnotenie
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
5,0
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
4,0
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
1 hodnotenie
Predstavitelia samosprávy
Branislav Becík

Hlas - sociálna demokracia, SME RODINA

župan od 29.10.2022
História >
Základné informácie
Štatút:vyšší územný celok
Okres:
Kraj:Nitriansky kraj
E-mail:info@unsk.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby