Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trenčiansky VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
411 037 266 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Granty a transfery
154 595 952 €
38 %
39 %
Tuzemské bežné granty a transfery
153 666 702 €
99 %
99 %
Zahraničné granty
929 250 €
1 %
1 %
Daňové príjmy
114 298 135 €
28 %
35 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
114 298 135 €
100 %
100 %
Nedaňové príjmy
99 159 578 €
24 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
94 113 094 €
95 %
89 %
Iné nedaňové príjmy
1 836 680 €
2 %
5 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
1 731 323 €
2 %
5 %
Kapitálové príjmy
1 475 440 €
1 %
2 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
3 040 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
41 875 249 €
10 %
11 %
Z ostatných finančných operácií
41 875 249 €
100 %
100 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1 108 352 €
0 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1 108 352 €
100 %
59 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby