Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Organizátor IDS BBSK, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
403 186 €
Neobežný majetok
250 169 €
Obežný majetok
151 587 €
Časové rozlíšenie súčet
1 430 €
Pasíva
403 186 €
Vlastné imanie
86 272 €
Záväzky celkom
316 914 €
Výnosy
436 801 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
436 801 €
Náklady
459 995 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
459 954 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
41 €
Zisk
-23 194 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-23 194 €
Adresa
Ulica:Nám. SNP 23/23
Obec:97401 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banskobystrický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:54162793
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:9.11.2021
SK NACE:82 990 Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
Odvetvie:Administratívne a podporné služby

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby