Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
510 077 €
Neobežný majetok
70 574 €
Obežný majetok
436 601 €
Časové rozlíšenie súčet
2 902 €
Pasíva
510 077 €
Vlastné imanie
35 519 €
Záväzky celkom
474 558 €
Výnosy
854 683 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
854 683 €
Náklady
847 534 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
844 902 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 632 €
Zisk
7 149 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
7 149 €
Adresa
Ulica:Námestie Maratónu mieru 1
Obec:04266 Košice - Staré Mesto
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:53000064
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:24.3.2020
SK NACE:85 590 Ostatné vzdelávanie i. n.
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby