Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Prešovské zdravotníctvo, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
28 795 792 €
Neobežný majetok
21 477 154 €
Obežný majetok
7 315 333 €
Časové rozlíšenie súčet
3 305 €
Pasíva
28 795 792 €
Vlastné imanie
27 172 973 €
Záväzky celkom
1 612 768 €
Časové rozlíšenie súčet
10 051 €
Výnosy
1 559 812 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 559 812 €
Náklady
1 458 426 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 451 215 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
7 211 €
Zisk
101 386 €
Daň z príjmov
5 777 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
95 609 €
Adresa
Ulica:Nemocničná 7
Obec:06601 Humenné
Okres:Humenné
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešovský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:46758054
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:nezistený
Dátum vzniku:28.8.2012
SK NACE:47 190 Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
Odvetvie:Veľkoobchod a maloobchod

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby