Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Škola v prírode LP, spol. s r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
416 558 €
Neobežný majetok
409 659 €
Obežný majetok
6 703 €
Časové rozlíšenie súčet
196 €
Pasíva
416 558 €
Vlastné imanie
292 752 €
Záväzky celkom
123 806 €
Výnosy
2 272 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 272 €
Náklady
15 263 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
14 950 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
313 €
Zisk
-12 991 €
Daň z príjmov
-217 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-12 774 €
Adresa
Ulica:Liptovská Porúbka 400
Obec:03301 Liptovská Porúbka
Okres:Liptovský Mikuláš
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banskobystrický VÚC
Podiel:49 %
Základné údaje
IČO:43962505
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:nezistený
Dátum vzniku:1.2.2008
SK NACE:68 200 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
Odvetvie:Činnosti v oblasti nehnuteľností

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby