Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Letisková spoločnosť Žilina, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
4 026 863 €
Neobežný majetok
3 952 812 €
Obežný majetok
71 146 €
Časové rozlíšenie súčet
2 905 €
Pasíva
4 026 863 €
Vlastné imanie
-200 796 €
Záväzky celkom
555 534 €
Časové rozlíšenie súčet
3 672 125 €
Výnosy
896 944 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
896 944 €
Náklady
926 647 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
913 727 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
12 920 €
Zisk
-29 703 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-29 703 €
Adresa
Ulica:Letisko
Obec:01341 Dolný Hričov
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilinský VÚC
Podiel:66 %
Základné údaje
IČO:36426032
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.1.2005
SK NACE:52 230 Vedľajšie činnosti v leteckej doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby