Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Letisko Piešťany, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
21 293 323 €
Neobežný majetok
21 017 703 €
Obežný majetok
271 465 €
Časové rozlíšenie súčet
4 155 €
Pasíva
21 293 323 €
Vlastné imanie
18 324 754 €
Záväzky celkom
2 391 541 €
Časové rozlíšenie súčet
577 028 €
Výnosy
1 954 895 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 954 893 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 €
Náklady
1 944 379 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 911 124 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
33 255 €
Zisk
10 516 €
Daň z príjmov
10 730 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-214 €
Adresa
Ulica:Žilinská cesta 597/81
Obec:92101 Piešťany
Okres:Piešťany
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:59 %
Základné údaje
IČO:36266906
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2005
SK NACE:52 230 Vedľajšie činnosti v leteckej doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby